1. Vsi člani in članice trenirajo borilne veščine prostovoljno in na lastno odgovornost, mladoletni pa ob pisnem dovoljenju staršev oz. zakonitih skrbnikov.

  2. V primeru, da na treningu pride do telesne poškodbe, član ali članica oz. njihov zakoniti skrbnik do Savate kluba Domžale in do odgovornih oseb v klubu ne bo uveljavljal/a nobenih odškodninskih zahtevkov, saj vsak trenira na lastno odgovornost.

  3. Na treningih je potrebno spoštovati in upoštevati navodila trenerja.

  4. Za vso morebitno povzročeno škodo, ki bi nastala drugim udeležencem treningov ali na njihovem premoženju ter tretjim osebam in njihovem premoženju v celoti odgovarjajo vsi člani in članice.

  5. Vsi člani in članice se zavezujejo, da pridobljenega znanja borilnih veščin ne bodo uporabljali v nezakonite namene.

  6. Članstvo se informira po e-pošti, oddani ob vpisu. Ob spremembi kontaktnih informacij pa so dolžni obvestiti društvo.

PRIPOROČAJ NAS